The sea withdrew — November 2018 — Ecola State Park, Oregon